Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

493. Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu, stran 1966.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko potrdila o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu.
2. člen
(1) Potrdilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu je v obliki zapisa na računu o opravljeni storitvi, ki ga izda registracijska organizacija za istočasno opravljene storitve (tehnični pregled vozila, zavarovanje vozila, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, ipd.).
(2) Vsebina zapisa iz prejšnjega odstavka je naslednja:
– besedilo »Letna dajatev za uporabo vozila:«,
– številka izračuna letne dajatve,
– znesek plačane dajatve.
(3) V primeru, da za vozilo ni treba plačati letne dajatve, se namesto zneska plačane dajatve iz prejšnjega odstavka vpiše »0,00«.
(4) V primeru, da si je uporabnik vozila sam pravilno izračunal letno dajatev za svoje vozilo in jo tudi vplačal na ustrezni vplačilni račun, se namesto podatka o znesku vplačane dajatve iz drugega odstavka tega člena vpiše »0,00«. Če pa je uporabnik vozila vplačal premajhen znesek, se vpiše znesek, ki ga je doplačal pri registracijski organizaciji.
3. člen
V kolikor želi plačnik letne dajatve podroben prikaz strukture plačane letne dajatve, mu referent na njegovo zahtevo natisne izpis s podrobnim izračunom višine letne dajatve za predmetno vozilo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača (Uradni list RS, št. 45/02).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2009.
Št. 007-201/2008
Ljubljana, dne 11. februarja 2009
EVA 2008-2411-0097
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina