Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

450. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, stran 1829.

Na podlagi 4. in 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – ZVPEP-UPB1 in 41/07 – ZVRK) in tretje točke prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 2. seji dne 17. 2. 2009 sprejela
N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1. Posamezna opravila v postopku določanja liste kandidatov in kandidatk za volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament se opravijo na obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom in so njegov sestavni del.
2. Za dajanje podpore listi kandidatov in kandidatk se določita naslednja obrazca:
Obrazec EP-1   Podpora, ki jo da volivka ali volivec (v
         nadaljevanju: volivec) listi kandidatov in
         kandidatk za volitve poslancev in poslank
         iz Republike Slovenije v Evropski
         parlament.
Obrazec EP-2   Podpora, ki jo da poslanka ali poslanec (v
         nadaljevanju: poslanec) v Državnem zboru
         Republike Slovenije listi kandidatov in
         kandidatk politične stranke za volitve
         poslancev in poslank iz Republike Slovenije
         v Evropski parlament.
3. Na območjih, kjer živijo pripadniki in pripadnice italijanske oziroma madžarske narodnosti, se enakopravno uporablja obrazec EP-1 v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko-madžarski različici.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije lahko izrazi podporo na obrazcu EP-2 tudi v dvojezični različici obrazca, in sicer v slovensko-italijanski različici oziroma slovensko-madžarski različici.
4. Obrazci v tiskani obliki, ki so na razpolago na sedežih organov, pred katerimi mora volivec podpisati obrazec, so brezplačni.
5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-7/00-01/09
Ljubljana, dne 17. februarja 2009
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost