Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

441. Pravilnik o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za inšpektorje, stran 1820.

Na podlagi 20. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 52/08 – popr.) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za inšpektorje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa program in preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za inšpektorje, prijavo na program in preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja ter določa komisijo, pred katero se opravlja preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja inšpektorjev.
2. člen
(teoretični del)
(1) Program primernega teoretičnega znanja smučanja obsega naslednje vsebine:
– smučarska oprema;
– oblike in tehnike smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, telemark …).
(2) Program iz prejšnjega odstavka traja 3 ure.
3. člen
(praktični del)
Program primernega praktičnega znanja smučanja traja 6 ur in se izvede na smučišču, obsega pa sprotno odpravljanje pomanjkljivosti smučanja inšpektorjev po kriteriju terenskega vijuganja, ki je opredeljeno v veljavnem programu Smučarske zveze Slovenije.
4. člen
(preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja)
(1) Pisni preizkus primernega teoretičnega znanja smučanja inšpektorji opravijo po opravljenem programu iz 2. člena tega pravilnika, ki obsega izpolnjevanje pisne naloge.
(2) Preizkus primernega praktičnega znanja smučanja kandidati opravijo po opravljenem programu iz prejšnjega člena.
(3) Po uspešno opravljenem preizkusu iz primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja se izda potrdilo o primernem teoretičnem in praktičnem znanju smučanja.
(4) Inšpektorji, ki preizkusa primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja ne opravijo uspešno, lahko ponovno opravljajo preizkus.
5. člen
(prijava na program in preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja)
Termine programov in preizkusov primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja na svoji spletni strani objavi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, kjer se navede tudi način prijave in izvedbe programov in preizkusov.
6. člen
(komisija za preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja)
Preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja inšpektorjev se opravlja pred komisijo iz 10. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja (Uradni list RS, št. 109/08).
7. člen
(prehodna določba)
Inšpektorjem, ki imajo opravljen preizkus primernega znanja smučanja v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02 in 98/05), se prizna preizkus primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja po tem pravilniku.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-299/2008
Ljubljana, dne 10. februarja 2009
EVA 2008-1711-0050
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost