Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota, stran 803.

Na podlagi 17. in 68. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 22. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Odloku o kriterijih in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/04) se 3. člen spremeni in glasi:
»Kriteriji za delitev sredstev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti so:
– 60% za delovanje organov krajevne samouprave
– 20% po številu prebivalcev
– 20% glede na površino mestne četrti in krajevne skupnosti.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena odloka se številka »40%« spremeni in glasi »60%«.
Tretji odstavek 4. člena se spremeni in glasi: »Ostala sredstva v višini 40% skupne mase sredstev so namenjena za kritje materialnih stroškov v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.«
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki glasita:
»Presežek sredstev za delovanje organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti se lahko uporabi za kritje materialnih stroškov in obratno.
Sredstva za delovanje organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti so namenjena za največ 10 sej letno.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od veljavnosti Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009.
Št. 007-0022/20087
Murska Sobota, dne 22. januarja 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti