Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

275. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik, stran 789.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na svoji 20. seji, dne 28. 1. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: pomoč) družinam z območja Občine Kamnik, določa upravičence in postopek uveljavljanja pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do pomoči je novorojenec. Pomoč uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z novorojencem v času rojstva otrok stalno prebivališče v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi, pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Kamnik.
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do pomoči s pisno vlogo.
Rok za vložitev vloge za otroke rojene od 1. januarja 2009 dalje je najkasneje 3 mesece po prejemu obrazca vloge s strani Občine Kamnik.
Po preteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljaviti.
5. člen
V vlogi iz 4. člena morajo biti navedeni podatki o rojstvu otroka, o stalnem prebivališču otroka ter o stalnem prebivališču vlagatelja in drugega starša. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko vlagatelja in novorojenca ter številko osebnega računa, kamor se nakaže pomoč.
Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do pomoči za novorojenca.
6. člen
O dodelitvi pomoči odloči občinska uprava z odločbo.
7. člen
Višina pomoči za novorojenca v letu 2009 znaša 180 EUR bruto/neto.
V naslednjih letih bo višina pomoči določena z odlokom proračuna Občine Kamnik.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-0009/2008-4/2
Kamnik, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti