Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi, stran 715.

Na podlagi 14., 16., 17. in 45. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi
1. člen
V Pravilniku o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08) se v 61. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
V 74. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidatu, ki je predhodno opravljal katerikoli zaključek izobraževanja na isti ravni zahtevnosti, se pri pridobitvi naziva srednje strokovne izobrazbe pri poklicni maturi prizna:
– prvi predmet skupnega dela poklicne mature, če je predhodno opravil slovenščino, na narodno mešanem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost pa italijanščino oziroma na narodno mešanem območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, madžarščino ali slovenščino,
– tretji predmet izbirnega dela poklicne mature, če je predhodno opravil matematiko ali tuji jezik ali drugi jezik na narodno mešanem območju.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2009.
Št. 0070-111/2008
Ljubljana, dne 22. decembra 2008
EVA 2008-3311-0088
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti