Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

232. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 673.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 4. člena Odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02) in 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), izdajam
S K L E P
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju občine Krško, določena v odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Krško na dan 31. 12. 2008 znaša 875,66 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2009 znaša:
1. za ureditveno območje naselja tipa   1,1% (9,63 €/m2),
 E (Krško)
2. za ureditveno območje naselja tipa   0,9% (7,88 €/m2),
 D (Leskovec pri Krškem, Brestanica,
 Senovo)
3. za ureditveno območje naselja tipa   0,8% (7,01 €/m2),
 C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica)
4. za ureditveno območje naselja tipa   0,7% (6,13 €/m2),
 C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole,
 Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše,
 Gora, Rožno, Gorenji Leskovec,
 Brezje, Črneča vas)
5. za ureditvena območja vseh ostalih   0,6% (5,25 €/m2).
 naselij
IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od povprečne gradbene cene (131,35 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo   40% (52,54 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo    60% (78,81 €/m2).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.
Št. 422-43/2009 O404
Krško, dne 26. januarja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti