Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

227. Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, stran 667.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
N A V O D I L O
o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
1.
V Navodilu o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/08) se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6.
(1) Nepridobitne organizacije podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo izključno prek spletnega portala AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov
ali
– z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
(2) Nepridobitne organizacije, ki uveljavljajo poenostavitev pri predložitvi letnega poročila v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila, predložijo pojasnila k izkazom in poslovno poročilo izključno v elektronski obliki skupaj s poenotenimi obrazci. Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo lahko:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke.
(3) Nepridobitne organizacije, ki ne uveljavljajo poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti na način, opisan v prvem odstavku te točke, letno poročilo za zagotovitev javnosti pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.
(4) Nepridobitne organizacije, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.
(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke morajo nepridobitne organizacije potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 5, ki je sestavni del tega navodila
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(6) Spletna aplikacija, Excelova preglednica, struktura XML datoteke in kontrolna shema XSD za nepridobitne organizacije so dosegljive na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(7) Nepridobitne organizacije, ki podatke iz prvega in drugega odstavka te točke vnašajo v Excelovo preglednico, morajo za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov izberejo gumb »Shrani v XML datoteko« in izdelano XML datoteko predložijo z uvozom prek spletnega portala AJPES.
(8) Nepridobitne organizacije predložijo podatke prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta in začnejo z vnosom podatkov.
(9) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.«
2.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2008
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-1611-0146
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti