Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

226. Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev, stran 666.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev
1.
V Navodilu o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/08) se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10.
(1) Društva podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo AJPES:
– prek spletnega portala AJPES z neposrednim vnosom podatkov ali z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES
ali
– na papirju. Poenoteni obrazci iz PRILOG 2 in 3 in IZJAVA iz PRILOGE 4 so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
(2) Društva, ki uveljavljajo poenostavitev pri predložitvi letnih poročil v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila, AJPES predložijo tudi pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva. Društva, ki so podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložila na papirju, smejo tudi pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva predložiti na papirju. Društva, ki so podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložila prek spletnega portala AJPES, morajo tudi pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva predložiti na elektronski način, in sicer jih:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke.
(3) Društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov kot določa 4. točka tega navodila in ki letnega poročila ne predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko, predložijo AJPES letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov:
– v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES
ali
– na papirju.
Na enak način predložijo letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov društva, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov v skladu s 5. točko tega navodila.
(4) Društva, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.
(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene prek spletnega portala AJPES, društva potrdijo:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 5, ki je sestavni del tega navodila
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(6) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene na papirju in podpisane s strani zastopnika društva, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(7) Spletna aplikacija, Excelova preglednica, struktura XML datoteke in kontrolna shema XSD za društva so dosegljive na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(8) Društva, ki podatke iz prvega in drugega odstavka te točke vnašajo v Excelovo preglednico, morajo za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu izberejo gumb »Shrani v XML datoteko« in izdelano XML datoteko predložijo z uvozom prek spletnega portala AJPES.
(9) Društva predložijo podatke prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta in začnejo z vnosom podatkov.
(10) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.«
2.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2008
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-1611-0145
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti