Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

225. Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 666.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
N A V O D I L O
o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
1.
V Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08) se 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z delitvijo (razdelitev, oddelitev ali izčlenitev) ali so spremenile pravnoorganizacijsko obliko, vpišejo v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov iz 4., 5. in 7. točke tega navodila le ustrezno oznako:
– 5 – razdelitev,
– 6 – oddelitev,
– 7 – sprememba pravnoorganizacijske oblike,
– 8 – izčlenitev«.
2.
26. točka se spremeni tako, da se glasi:
»26.
(1) Družbe, zadruge in podjetniki predložijo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih izključno prek spletnega portala AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov
ali
– z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
(2) Družbe in zadruge, ki uveljavljajo poenostavitev pri predložitvi letnega poročila v skladu z drugim odstavkom 4. točke in drugim odstavkom 6. točke tega navodila, predložijo pojasnila k izkazom izključno v elektronski obliki skupaj s poenotenimi obrazci. Pojasnila lahko:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke.
(3) Družbe, zadruge in podjetniki, ki ne uveljavijo ali ne morejo uveljaviti poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti na način, opisan v prvem odstavku te točke, letno poročilo za javno objavo pa v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES. Na enak način predložijo letna poročila v uradnih jezikih Evropske unije iz 11. točke tega navodila.
(4) Družbe, zadruge in podjetniki, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.
(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke morajo družbe, zadruge in podjetniki potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 7, ki je sestavni del tega navodila
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(6) Spletna aplikacija, Excelove preglednice, strukture XML datotek in kontrolne sheme XSD za družbe, zadruge in podjetnike so dosegljive na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslovov »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(7) Družbe, zadruge in podjetniki, ki podatke iz prvega in drugega odstavka te točke vnašajo v Excelovo preglednico, morajo za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu izberejo gumb »Shrani v XML datoteko« in izdelano XML datoteko predložijo z uvozom prek spletnega portala AJPES.
(8) Družbe, zadruge in podjetniki predložijo podatke prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta in začnejo z vnosom podatkov.
(9) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.«
3.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-49/2008
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-1611-0144
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti