Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

210. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 619.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08 in 88/08) se v 13. členu šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za notranje zadeve:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Direktorat za upravne notranje zadeve
Direktorat za migracije in integracijo«
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za zunanje zadeve:
Direktorat za evropske zadeve
Direktorat za multilateralne in globalne zadeve
Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito državljanov«
Petnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
Direktorat za znanost
Direktorat za visoko šolstvo
Direktorat za informacijsko družbo
Direktorat za tehnologijo
Direktorat za investicije.«
2. člen
V enajstem odstavku 55. člena se besedilo »veleposlanik – višji sekretar« nadomesti z besedilom: »veleposlanik I«.
3. člen
V prilogi III se pod zaporedno številko 253. v uvodu priloge III«RAZVRSTITEV STROKOVNO TEHNIČNIH DELOVNIH MEST« in v opisu delovnih mest poimenovanje delovnega mesta »KORESPONDENT ATAŠE VII/2« spremeni tako, da se glasi »KORESPONDENT ATAŠE VII«.
V opisu delovnega mesta se pod zaporedno številko 253. v rubriki »Naloge« črta besedilo »enostavnejših«.
4. člen
Ministrstva iz 1. člena te uredbe morajo akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti s to uredbo najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-1/2009/7
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-3111-0078
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti