Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

206. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, stran 593.

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2009 se določi v skupni višini 24.000 delovnih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: kvota). Kvota je namenjena tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.
2. člen
V kvoto iz prejšnjega člena se ne vštevajo delovna dovoljenja, izdana:
– državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo, če se jim na podlagi sklenjenih sporazumov delovna dovoljenja izdajajo,
– tujcem, za katere delovna dovoljenja niso predpisana z zakonom,
– tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem,
– zastopnikom in
– tujim napotenim delavcem na dodatnem izobraževanju.
3. člen
(1) Kvota iz 1. člena te uredbe se v višini 23.000 delovnih dovoljenj razdeli po namenih v višini:
– 11.000 dovoljenj za zaposlitev za zaposlovanje tujcev,
– 1.500 dovoljenj za delo za napotene tujce,
– 100 dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje,
– 10.300 dovoljenj za delo za sezonsko delo tujcev in
– 100 dovoljenj za delo za individualne storitve tujcev.
(2) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko glede na spremenjene potrebe na trgu dela prerazporedi kvote za posamezne namene iz prejšnjega odstavka.
(3) Če s prerazporeditvijo kvot iz prvega odstavka tega člena ni mogoče zagotoviti potreb na trgu dela, lahko ministrstvo preostali del kvote iz 1. člena te uredbe v višini 1.000 delovnih dovoljenj dodatno razporedi za posamezni namen iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izkoriščenost kvote iz prve alinee prvega odstavka tega člena se izračunava glede na število izdanih dovoljenj za zaposlitev ne glede na čas veljavnosti takega dovoljenja. Dovoljenja za zaposlitev, ki so bila pred iztekom veljavnosti vrnjena ali razveljavljena, se odštejejo od kvote.
(5) Izkoriščenost kvote iz druge do pete alinee prvega odstavka tega člena se izračunava glede na število mesecev veljavnosti delovnega dovoljenja v tekočem koledarskem letu.
4. člen
(1) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo pri njem v preteklem koledarskem letu za najmanj šest mesecev zaposlenih delavcev. V to število niso všteti tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo.
(2) Delodajalcu se za čas veljavnosti te uredbe zavrnejo vloge za izdajo novih dovoljenj za zaposlitev, če je v tem času izdana dovoljenja za zaposlitev vrnil ali mu je bilo razveljavljeno naslednje število dovoljenj za zaposlitev:
– 3 od vključno 5 izdanih dovoljenj za zaposlitev;
– 4 od vključno 10 izdanih dovoljenj za zaposlitev;
– 5 od vključno 15 izdanih dovoljenj za zaposlitev;
– 6 od vključno 24 izdanih dovoljenj za zaposlitev;
– 25 odstotkov od vključno 25 izdanih dovoljenj za zaposlitev (v primeru, da je prvo decimalno število 5, se število zaokroži navzgor).
5. člen
(1) Ministrstvo mora spremljati izkoriščenost kvote delovnih dovoljenj iz 3. člena te uredbe in stanje na trgu dela.
(2) Če se stanje na trgu dela spremeni tako, da nastanejo razlogi za sprejetje ukrepov iz sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije sprejetje ustreznih ukrepov.
6. člen
(1) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana do uveljavitve te uredbe, se vštevajo v kvote iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki niso bile rešene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu z določbami te uredbe, če je to za stranke ugodnejše.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2009.
Št. 00711-1/2009/4
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2611-0101
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti