Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

122. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 277.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 29. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) naselja Dobrtešnica Šempeter, ki ga je v oktobru 2008 pod št. projekta 823/2008 izdelal R Projekt d.o.o. iz Slovenske Bistrice.
II.
V ureditveno območje OPPN so vključena zemljišča naslednjih parc. št.: 456/1 – del, 1121/2 – del, 450/1, 448/1 in 448/3, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih KS Šempeter v Savinjski dolini. Javna razgrnitev bo trajala od 2. 2. 2009 do 3. 3. 2009. V času javne razgrnitve bo dne 11. 2. 2009 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Šempeter v Savinjski dolini.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002/2008
Žalec, dne 29. decembra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost