Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

120. Sklep o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka, stran 275.

Na podlagi 50. in 60. člena ter 96. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo Loka, ki ga je izdelalo podjetje AR projekt, Planinska cesta 5, Sevnica, pod številko 31/08, v skladu z Odlokom o prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04).
II.
Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo Loka se nanaša na zemljišče s parc. št. 8/1 in 8/2 k.o. Loka. Skupna velikost urejanja strokovnih podlag znaša tako 6914 m2.
III.
Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo Loka se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava bo v sredo 11. februarja 2008, ob 15. uri v prostorih Krajevne skupnosti Frankolovo. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0010/2008-3
Vojnik, dne 5. januarja 2009
Župan
Občine Vojnik l.r.
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti