Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

112. Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2009, stran 270.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 109/08) in 30. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – UPB, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je župan Občine Mislinja dne 22. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2009
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mislinja v obdobju od 1. januarja do sprejetja proračuna Občine Mislinja za leto 2009 oziroma najkasneje do 31. marca 2009 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Mislinja za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom proračuna Občine Mislinja za leto 2008 (Uradni list RS, št. 7/08).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot lani, od 1. januarja do 31. marca lanskega leta.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2008.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta realiziranega v enakem obdobju lanskega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun Občine Mislinja za leto 2009.
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 do sprejema proračuna Občine Mislinja za leto 2009 oziroma do 31. marca 2009.
Št. 410-3/2008
Mislinja, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti