Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, stran 269.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 148. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06), 30. in 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07), 153. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 15. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– vzdrževanje javnih parkirišč,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava plina,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote in dobava toplote,
– urejanje javnih tržnic,
– urejanje oglaševalnega in usmerjevalnega sistema.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0067/2008-46/16
Kranj, dne 15. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost