Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

101. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), stran 261.

R A Z L A G A
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Dodatek za delovno dobo – 35. člen KPJS
V delovno dobo sodijo vsa obdobja v državi in tujini, ki se po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja štejejo v zavarovalno dobo.
Dodatek za izmensko delo – 40. člen KPJS
Javnemu uslužbencu pripada dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času za čas, ki je po zakonu ali drugem predpisu, kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca določen za popoldansko ali nočno izmeno oziroma za redno delo v popoldanskem času.
Za redno delo v popoldanskem času se šteje, če javni uslužbenec dela stalno le v popoldanskem času.
Javni uslužbenci, ki delajo v izmenah po 12 ur, so upravičeni do dodatka za izmensko delo, opravljeno v nočni izmeni in za delo v popoldanskem času v dnevni izmeni. Za delo v popoldanskem času se šteje delo iz prvega odstavka te razlage.
Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času – 42. člen KPJS
Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času po drugem odstavku 42. člena KPJS pripada javnemu uslužbencu, ki je na podlagi razporeda delovnega časa dolžan opravljati delo šest oziroma sedem zaporednih delovnih dni. Pri tem je šesti ali sedmi dan lahko kateri koli dan v tednu.
Št. 0100-1555/2008
Ljubljana, dne 5. januarja 2009
EVA 2009-3111-0029
dr. Etelka Korpič - Horvat l.r.
Predsednica
Komisije za razlago KPJS

AAA Zlata odličnost