Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

90. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, stran 225.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/08 in 55/08), se v 4. členu za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če želi imetnik uveljaviti določbe točke (b) 14. člena Uredbe za živali, ki vstopajo iz tretjih držav na teritorij EU in ne izpolnjujejo pogojev za vstop, se živali štejejo kot sumljive na steklino in se z njimi ravna v skladu s pravilnikom, ki določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa).«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-73/2008
Ljubljana, dne 9. januarja 2009
EVA 2009-2311-0015
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost