Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

77. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Rogašovci, stran 195.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) izdaja župan Občine Rogašovci
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Rogašovci
1.
Za podžupanjo Občine Rogašovci se imenuje Marjeta Bergles, Rogašovci 26, 9262 Rogašovci.
2.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
3.
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
4.
Ta sklep začne veljati s podpisom, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 032-2/2008-1(04)
Rogašovci, dne 29. decembra 2008
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.