Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

71. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2009, stran 177.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2008 (Uradni list RS, št. 107/08) je župan Občine Poljčane dne 30. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2009
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2008, ki ga je Občinski svet Občine Poljčane sprejel na 17. redni seji dne 4. 11. 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Poljčane je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v proračunu Občine Poljčane za leto 2008.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine Poljčane povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o spremembi odloka o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Poljčane, dne 30. decembra 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost