Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

67. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, stran 175.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 40., 41., in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) ter v skladu z 9. členom Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. seji dne 15. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 17/97 s spremembami) se črta šesta alinea » – podružnica Livek«.
2. člen
V 9. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 17/97 s spremembami) se črta četrti odstavek »Podružnična šola Livek opravlja osnovnošolsko izobraževanje do vključno četrtega razreda osnovne šole za šolski okoliš: Livek, Livške Ravne, Perati, Avsa in Jevšček«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, št. 17/97 s spremembami) se črta besedilo »v starosti od 2. leta« ter se nadomesti z besedilom »v starosti od 1. leta«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Kobarid, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.