Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

65. Spremembe statuta Občine Dobrovnik, stran 175.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05, 94/2007 – UPB2 in 76/08 ZLS-O) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 15. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Dobrovnik
1. člen
V prvem odstavku 140. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Statut in poslovnik občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS, drugi splošni akti pa v Uradnih objavah Občine Dobrovnik in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2008-32
Dobrovnik, dne 24. decembra 2008
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

AAA Zlata odličnost