Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

59. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2009, stran 147.

Na podlagi 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2009
I.
Delež cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosno omrežje), ki se zagotovi za poslovanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo, za leto 2009 znaša 0,00058 EUR/Sm3.
II.
Znesek iz prejšnje točke se izvajalcu gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) zaračunava mesečno, in sicer kot zmnožek med navedeno ceno za uporabo prenosnega omrežja in dejansko mesečno količino zemeljskega plina, prenesenega po tem omrežju v preteklem mesecu.
Znesek, določen na način iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe upošteva pri zaračunavanju uporabe prenosnega omrežja za vsakega svojega uporabnika.
III.
Dejanska mesečna količina po prenosnem omrežju prenesenega zemeljskega plina se določi na podlagi podatkov, ki jih izvajalec javne službe mesečno predloži Javni agenciji Republike Slovenije za energijo do 5. delovnega dne v naslednjem mesecu.
IV.
Cena iz 1. točke tega sklepa ne vsebuje davka na dodano vrednost in trošarine ali takse.
V.
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2008 (Uradni list RS, št. 102/08).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30101-12/2008/5
Ljubljana, dne 7. januarja 2009
EVA 2008-2111-0132
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost