Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

27. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačne razrede, stran 56.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – (ZSPJS-UPB7) (Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08 in 80/08), prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07 in 104/08) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB2) ter dopisa Ministrstva za gospodarstvo št. 100-1/2008-64 z dne 13. 11. 2008, izdajata župan Občine Črnomelj in župan Občine Semič v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljici sta občini Črnomelj in Semič naslednji
S K L E P
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina se za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.
Na ta sklep poda soglasje pristojni minister, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-01-7/2005-15
Črnomelj, dne 4. decembra 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
 
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost