Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, stran 10.

Na podlagi 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 1/08 in 78/08) se prvi odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi: »(1) Oznake vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, določeni v petem odstavku 6. člena tega pravilnika, so domači prevozniki dolžni uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v roku dvanajstih mesecev po njegovi uveljavitvi.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Oznake vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, določeni v prvem, drugem in tretjem odstavku 10. člena tega pravilnika, so avtotaksi prevozniki dolžni uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v roku šestnajstih mesecev po njegovi uveljavitvi.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi: »(3) Oznako, določeno v tretjem in četrtem odstavku 10. člena tega pravilnika, začne izdajatelj licenc izdajati najkasneje v roku štirinajstih mesecev po njegovi uveljavitvi.«.
2. člen
Spremeni se Priloga 2, kot je določeno v prilogi tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-118/2008/39-82781
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-2411-0092
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost