Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

SV 3199/2008 Ob-10240/08 , Stran 4065
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3199/2008 z dne 17. 12. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri 40,33 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Podmilščakova ulica 14, Ljubljana, stoječe na parc. št. 632/1, k.o. Bežigrad, last zastavitelja Mladena Živčića, Ljubljana, Topniška ulica 45, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 540/2008 z dne 9. 12. 2008, sklenjene s prodajalko Marijo Stergar, Podmilščakova 14, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična št. 5349907000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR, s pripadki.