Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

SV 1414/08 Ob-10239/08 , Stran 4065
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1414/08 z dne 18. 12. 2008, je bila zastavljena nepremičnina, triipolsobno stanovanje št. 2, v 1. nadstropju stavbe Igriška ulica 12, Ljubljana, stoječi na parc. št. 53/4.S, k.o. Gradišče I, ki je last zastavitelja Mladena Bratovića, roj. 28. 2. 1947, Igriška ulica 12, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 161, sklenjene dne 13. 11. 1991. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000,00 EUR s pripadki.