Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

Ob-10209/08 , Stran 4061
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – ZViS UPB3, spr. in dopol. 64/08) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki študentov in predstavniki delodajalcev. 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 79/04) v 4. členu določa, da je upravni odbor Univerze organ upravljanja, ki ima devet članov, in sicer: – tri predstavnike ustanovitelja, – štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev, – enega predstavnika študentov in – enega predstavnika delodajalcev. Predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije. 3. Upravičeni predlagatelji so: – Gospodarska zbornica Slovenije, – Obrtna zbornica Slovenije, – Združenje delodajalcev Slovenije, – Združenje delodajalcev OGISTTA preimenovano v Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, – Združenje managerjev Slovenije in – Vlada Republike Slovenije. 4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga. 5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4 posredujte na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »javni poziv za predlaganje člana UO UM«. 6. Predloge za javni poziv je potrebno posredovati do vključno 20. 1. 2009.