Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

SV 853/08 Ob-9358/08 , Stran 3759
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 853/08 z dne 11. 11. 2008, je bila nepremičnina z ident. št. 2180-541-1, stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Moste 36, Žirovnica, stoječe na parc. št. 807/2, k.o. Žirovnica, v izmeri 161,81 m2, last zastaviteljev Klavdije Polanec, Kajuhova cesta 24a, Bled in Roberta Vereša, Gorenjska ulica 17, Bled, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.