Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

SV 943/2008 Ob-9250/08 , Stran 3758
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 943/2008 z dne 7. 11. 2008, je dvosobno stanovanje številka 1, v nadstropni etaži poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Pernica 8H, Pernica, v izmeri 71,18 m2, parc. št. 87/16 k.o. Pernica, katerega lastnica je Milena Čas, EMŠO 0105970505373, stanujoča Vosek 38, Pernica, do celote, na podlagi originalne prodajne pogodbe, sklenjene v notarskem zapisu notarja Miloša Lešnika, opr. št. SV 519/2008 z dne 11. 10. 2008, sklenjene med Koler Robertom in Patricijo kot prodajalcema in Čas Mileno kot kupko, ter na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe številka 6/32-5438/1-04 z dne 19. 4. 2004, sklenjene med Pošto Slovenije, d.o.o. kot prodajalko in Koler Robertom ter Patricijo kot kupcema, zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR s pp.