Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9226/08 , Stran 3751
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji objavlja poziv upnikom: Vlada Republike Slovenije je dne 1. 10. 2008 pod št. 47701-6/2008/3 sprejela sklep, da se zoper družbo Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi začne postopek likvidacije. Navedena odločitev je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 29. 10. 2008 s sklepom Srg 2008/35362. Upnike pozivam, naj v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svojo terjatev. Vlogo morajo poslati skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo računa upnika, na katerega naj se prijavljena terjatev poravna. Prijavo terjatve upniki pošljejo na naslov Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi, Grajska 2 – v likvidaciji.