Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9274/08 , Stran 3733
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje in v skladu s 23. členom ZDR, objavlja prosto delovno mesto predstojnika/predstojnice oddelka za bolezni prebavil. Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje: – VIII. stopnjo strokovne izobrazbe – doktor medicine, – strokovni izpit, – specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka, – 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu, – veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika specialista. Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja oddelka za bolezni prebavil. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo imenovan za mandatno dobo 4 leta. Rok, do katerega se sprejemajo prijave je 8 dni od dneva objave. Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, Celje, z oznako: »Razpis za predstojnika oddelka za bolezni prebavil«.