Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9264/08 , Stran 3732
Svet javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih delovno mesto direktorja. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – ima vsaj višjo stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne smeri, – ima znanje slovenskega in italijanskega jezika, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, – ima sposobnost za organiziranje in vodenje del ter – mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje poklica. Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj. Direktor bo imenovan za 4 leta. Prijavo na razpis je potrebno z vsemi prilogami (dokazili) poslati priporočeno v roku 8 dni od objave tega razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.