Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9261/08 , Stran 3732
Svet javnega zavoda Celjske lekarne na podlagi 12. člena Statuta javnega zavoda Celjske lekarne razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) Celjske lekarne. Pogoji za opravljanje dela: – visoka strokovna izobrazba farmacevtske smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – aktivno znanje slovenskega jezika. Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih, opis delovnih izkušenj iz katerih je razvidno, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave na naslov: Celjske lekarne, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, z oznako: ``Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj!``. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 03/425-02-00. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.