Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 46/233-1 Ob-9194/08 , Stran 3732
Svet zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje na podlagi 26. člena veljavnega Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice zavoda. Kandidat/ka za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice zavoda mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje: – univerzitetna izobrazba, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji. Kandidat/ka za direktorja/direktorico zavoda mora prijavi podati svoj program dela in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 4 leta z možnostjo ponovitve mandata. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje ter programom dela in načinom vodenja, pošljite do 1. 12. 2008 na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj! »Prijava za razpis direktorja/ice«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.