Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 671/0004/2008 Ob-9187/08 , Stran 3718
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Žirovnica za leto 2009. 2. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. Vsi predlagatelji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Žirovnica (UVG št. 8/03). 3. Za sofinanciranje programov športa se zagotovijo proračunska sredstva v skupni višini 83.730 EUR, od tega: – športna vzgoja otrok in mladine 65.900 EUR, – kakovostni šport 2.800 EUR, – športne prireditve 4.800 EUR, – dodatek kategoriziranim športnikom 1.370 EUR, – razvojne in strokovne naloge v športu 4.470 EUR, – programi športne rekreacije 4.390 EUR. 4. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom vadbe na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.zirovnica.si. 6. Rok za oddajo vlog je do 24. 11. 2008. 7. V roku prispele prijave bodo vrednotene v skladu z merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žirovnica. 8. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, proračunska sredstva po tem razpisu morajo biti porabljena do konca leta 2009. 9. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »Javni razpis – šport 2009«.