Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 367/08 Ob-6546/08 , Stran 2592
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-367/08 z dne 16. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 1 v velikosti 60,22 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na parc. št. 3326 (prej parc. št. 677), vl. št. 3289 (prej vl. št. 1802), k.o. Postojna, na naslovu Kidričevo naselje 14, 6230 Postojna, last zastaviteljice po imenu Zdenka Lojpur, stanujoče Pretnerjeva ulica 1, Postojna, zastavljeno v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, matična št. 5349907, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero v višini 6 mesečni Euribor + 1,6%, z morebitnimi zamudnimi obrestmi ter vsemi pripadki in stroški in z datumom zapadlosti terjatve 31. 7. 2038.