Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 673/08 Ob-6513/08 , Stran 2592
Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana, opr. št. SV 673/08 z dne 14. 7. 2008, je bila nepremičnina, in sicer petsobno stanovanje z oznako številka SM-Dm/95 v izmeri 66,24 m2, s pripadajočo shrambo z oznako Dm v izmeri 5,25 m2 in podstrešjem v izmeri 61,20 m2, ki se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Domžale, Šaranovičeva cesta 25a, stoječem na parc. št. 2324/3, stanovanjska stavba in stavbišče v izmeri 370 m2, ki je pripisana k vložku 5216, k.o. Domžale, katerega solastnika vsak do ene idealne polovice sta zastavitelja Franjo in Zlatka Kovačič, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, v zavarovanje hipotekarne kreditne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.