Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 542/08 Ob-6512/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 542/08 z dne 11. 7. 2008, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 46, ki se nahaja na Jesenicah, Cesta revolucije 2b, stoječe na parc. št. 518/4, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 65,41 m2, last zastavitelja Josipa Marića, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000,00 EUR s pripadki.