Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 519/08 Ob-6511/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 519/08 z dne 10. 7. 2008, je bilo enosobno stanovanje št. 17, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Jesenice, in sicer parc. št. 1370/3, vložna št. 1853, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 42,80 m2, last zastaviteljice Magde Zupan, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10. 1993, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.553,70 CHF s pripadki.