Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 673/08 Ob-6507/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št. SV-673/08 z dne 10. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 1, s površino 79,31 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Prešernova 29, Oplotnica, ki stoji na parc. št. 2059/28 in parc. št. 2059/27, vl. št. 1220 k.o. Oplotnica, v lasti Kapun Helence do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 12 z dne 14. 1. 1992, in kupoprodajne pogodbe z dne 4. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice Nove KBM Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 586080000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 130.000,00 CHF s pripadki.