Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 496/08 Ob-6505/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV - 496/08 z dne 14. 7. 2008, sta bili nepremičnini: ident. št. 1723-9633-43 – stanovanje z oznako A.3.50 v etaži 5 in shramba sA50 v etaži 5, v skupni izmeri 82,78 m2, Viška cesta 27, Ljubljana in ident. št. 1723-9634-122 - parkirno mesto z oznako 013, v etaži 1 v izmeri 11,87 m2, ki sta na podlagi pogodbe št. VS-A-058/07 o prodaji posameznega dela stavbe večstanovanjskega objekta »A«, Viška sončava, sklenjene dne 14. 8. 2007, s prodajalcem Kraški Zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana, v lasti kreditojemalca in zastavitelja Miha Senčarja, Reška ulica 15, Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki.