Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 532/08 Ob-6504/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opr. št. SV 532/08 z dne 14. 7. 2008, je bilo stanovanje številka 12 v skupni izmeri 57,86 m2, kar predstavlja kuhinjo v izmeri 11,25 m2, dve sobi v izmeri 12,75 m2 in 11,68 m2, predsobo v izmeri 9,36 m2, shrambo v izmeri 1,17 m2, kopalnico v izmeri 4,76 m2, balkon v izmeri 3,57 m2, ter drugi prostori v izmeri 3,06 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju v stavbi z identifikacijsko oznako 121.ES na naslovu Murska Sobota, Razlagova ulica 18 in ki stoji na parceli številka 440 katastrska občina Murska Sobota in ki ga je zastavna dolžnica Časar Marjana, stanujoča Križevci 47, 9206 Križevci, EMŠO 0601979505349, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 2. 7. 2008, sklenjeni s prodajalko FISA nepremičnine d.o.o., Lendavska ulica 8, Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 57.000,00 EUR s pripadki.