Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

SV 508/2008 Ob-6503/08 , Stran 2591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 15. 7. 2008, opr. št. SV 508/2008, je bilo trisobno stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 78,34 m2, v stanovanjski hiši s številko stavbe 391, na naslovu Balos 5, Tržič, stoječi na zemljišču parc. št. 214/2, k.o. Tržič, last zastaviteljice Barbare Mikolič, Koroška cesta 26, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. st. 21/2005 z dne 31. 8. 2005, sklenjene z družbo Bombažna predilnica in tkalnica Tržič d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 121.300,00 CHF s pripadki, z obrestno mero v višini vsote veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,95% p.a. ter končno zapadlostjo glavnice najkasneje 31. 7. 2038.