Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6408/08 , Stran 2567
Družba Hotelsko turistično podjetje Simonov zaliv d.d., Morova 6a, Izola, matična številka 5143799 (»Družba«) objavlja obvestilo, da je dne 10. 7. 2008 predložila Okrožnemu sodišču v Kopru pogodbo o pripojitvi opr. št. SV 1424/08 (»Pogodba o pripojitvi«), ki so jo sklenile Družba, Hoteli Piran d.d., Kidričevo nabrežje 4, Piran, Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala 77, 6320 Portorož. Delničarjem vsake v pripojitvi udeležene družbe je na sedežu Družbe v prostorih tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure do vključno 21. 8. 2008 na voljo dokumentacija v skladu s 586. členom ZGD-1, in sicer pogodba o pripojitvi, letna poročila vseh udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb o pregledu pripojitve. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije, ki mu ga Družba zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi.