Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6372/08 , Stran 2567
Uprava družbe KOPS Tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje, upnike in svet delavcev o nameravani delitvi družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. Uprava družbe KOPS d.d. Grosuplje je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Delitveni načrt prenosne družbe KOPS d.d. Grosuplje, ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. Delničarjem družbe KOPS d.d. Grosuplje, je na sedežu družbe Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, omogočen pregled listin: delitvenega načrta, letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, zaključnega poročila prenosne družbe, poročila uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in poročila nadzornega sveta o pregledu delitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis delitvenega načrta. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.