Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6312/08 , Stran 2567
Na podlagi prvega odstavka 586. člena ZGD-1 prevzeta družba Gradis Finance, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, obvešča delničarje, da je bil dne 9. 7. 2008 registrskemu organu, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen predlog pogodbe o pripojitvi družb Gradis Finance, d.d., Koto Real, d.d. in Pinus Fin, d.d., k družbi Aktiva Naložbe, d.d., ki so jo prej pregledali nadzorni sveti vseh družb, udeleženih pri pripojitvi. Ker bo skupščina družbe Gradis Finance, d.d., o soglasju k pogodbi o pripojitvi odločala dne 12. 8. 2008, je delničarjem od 12. 7. 2008 dalje, na sedežu družbe vsak delovnik med 10. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, omogočen pregled naslednjih listin: pogodbe o pripojitvi, letnih poročil za zadnja tri poslovna leta, poročila nadzornega sveta o pregledu pripojitve ter skupnega poročila o reviziji pripojitve in skupnega poročila uprav o pregledu pripojitve vseh družb, udeleženih pri pripojitvi.