Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 08-020-000253 Ob-6324/08 , Stran 2566
Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad), v nadaljevanju: ZEKom, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) objavlja javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih frekvenc: Podpas št. 3: (3452 MHz do 3473 MHz v paru s 3552 MHz do 3573 MHz), za dodelitev radijske frekvence za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev BWA (Širokopasovni brezžični dostopovni sistemi) pod naslednjimi pogoji: A) V radiofrekvenčnem pasu 3452 MHz do 3473 MHz v paru s 3552 MHz do 3573 MHz za 3 x 7 MHz kanale v skladu z ECC odločbo ECC/DEC/(07)02, ECC priporočilom ECC/REC 04-05, ERC priporočilom ERC/REC 13-04 E in ERC priporočilom ERC/REC14-03 Aneks B1, za področje Slovenije. B) 3 x 7 MHz kanali v radiofrekvenčnem pasu od 3452 MHz do 3473 MHz se uporabljajo za povezave od terminalov (TS) do centralnih postaj (CS), 3 x 7 MHz kanali v radiofrekvenčnem pasu od 3552 MHz do 3573 MHz se uporabljajo za povezave od centralnih postaj (CS) terminalov do (TS). C) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno gostoto pretoka moči (angl. spectral power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih določi Agencija. D) Dovoljena je tudi uporaba ostalih RF kanalov pod pogoji iz točk A, B in C. E) V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki obsežnejši spremembi v radijskem omrežju ali na zahtevo agencije, je potrebno dostaviti Agenciji tekoče stanje P-MP zvez. Seznam mora vsebovati podatke za centralne postaje CS, kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc Agencija vabi zainteresirano javnost, ki bi želela pridobiti radijsko frekvenco za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev BWA, da v 30 dneh od objave tega javnega poziva, prijavi namen pridobitve odločbe za uporabo radijskih frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev BWA (v nadaljnjem besedilu prijava). V prijavi se lahko opredeli do: – višine enkratnega plačila za radijske frekvence, ki so predmet tega poziva, – do tehnologije: TDD/FDD, – do pogojev uporabe: fiksna/nomadska/mobilna. Morebitne predloge o višini plačila za radijske frekvence bo agencija obravnavala kot zaupne. Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana. Če vsebuje prijava tudi predlog višine plačila za radijske frekvence ali katere koli druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka: »Poslovna skrivnost«. Agencija bo sprejemala prijave v 30-dnevnem roku od dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.