Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 101-86/2007-3 Ob-2139/08 , Stran 2565
1. SVIZ-u Srednje agroživilske šole, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, čigar pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik, pod zaporedno številko 12 z dne 22. 4. 1993, se spremenita naziv in sedež sindikata ter posledično tudi temeljni akt, novi naziv in sedež se glasita: »Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Biotehniški izobraževalni center«, skrajšano »SVIZ BIC« s sedežem, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana. 2. Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 204 z dne 31. 12. 2007.