Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6459/08 , Stran 2563
Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Uradni list RS, št. 69/07) obveščamo, da so dne 7. 7. 2008 naslednji delničarji Palome d.d. – Aktiva naložbe d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana v lasti 291.929 delnic z glasovalno pravico 8,6%, – Avtotehna d.d., Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana, v lasti 139.390 delnic z glasovalno pravico 4,11%, – VS Probanka globalni naložbeni, ki ga upravlja družba Probanka upravljanje premoženja d.o.o, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, v lasti 83.860 delnic z glasovalno pravico 2,47%, – Medaljon d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, v lasti 64.610 delnic z glasovalno pravico 1,9%, – NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d., Trdinova 4, Ljubljana, ki ga upravlja NFD, d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana, v lasti 50.068 delnic z glasovalno pravico 1,47%, – NOVUS d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, v lasti 37.010 delnic z glasovalno pravico 1,09%, – Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, v lasti 32.538 delnic z glasovalno pravico 0,96%, – Djorojevič Bojana, Gregorčičeva ulica 14, 2000 Maribor, v lasti 26.262 delnic z glasovalno pravico 0,77%, – Kos Rafael, Cvetkova ulica 23, 9000 Murska Sobota, v lasti 24.940 delnic z glasovalno pravico 0,73%, – Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, v lasti 15.787 delnic z glasovalno pravico 0,48%, – Zvon ena holding d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, v lasti 13.022 delnic z glasovalno pravico 0,38%, – VS Alfa-uravnoteženi, ki ga upravlja družba Probanka, upravljanje premoženja d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, v lasti 11.360 delnic z glasovalno pravico 0,33%, – AC-SIN, d.d. Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, v lasti 7.270 delnic z glasovalno pravico 0,21% sklenili delničarski sporazum, na podlagi katerega so se dogovorili o načinu sklajenega uresničevanja glasovalnih pravic iz delnic Palome, d.d., katerih imetniki so. Sporazum velja do 1. 9. 2009. Vsi podpisniki sporazuma so skupaj imetniki 798.046 delnic, kar predstavlja 23,5% od vseh izdanih delnic Palome, d.d. Na podlagi 6. točke delničarskega sporazuma delničarjev družbe Paloma, d.d. z dne 7. 7. 2008, bo na podlagi posamičnega pooblastila delničarjev pooblastila izvrševala ena ali več naslednjih oseb: – Tadej Počivavšek, – Jože Dover, – Rafael Kos